Vang ZEROS

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Giống nho: Primitivo

Độ ủ: 24 tháng

Nồng độ: 17%

Xuất xứ: Italia