Vang Puerta Plata

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Giống nho: Tempranillo

Độ ủ: 18 tháng

Nồng độ: 14%

Xuất xứ: Tây Ban Nha