Vang Menegolli

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Thương hiệu: Provinco Italia S.P.A

Giống nho: Primitivo

Độ ủ: 18 tháng

Nồng độ: 18.5%

Xuất xứ: Italia