Vang LCDV

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Thương hiệu: Maule Valley

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Độ ủ: 12 tháng

Nồng độ: 13.5%

Xuất xứ: Chile