Vang Fontein DeFrance

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Thương hiệu: Bordeaux

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Độ ủ: 8 tháng

Nồng độ: 13.5%

Xuất xứ: Pháp