Vang Tây Ban Nha Emparrado Verdejo Semidulce Azul

LIÊN HỆ

White – Vang Trắng

Thương hiệu: Reserva

Giống nho: Verdejo

Độ ủ: 12 tháng

Nồng độ: 12%

Xuất xứ: Tây Ban Nha