Vang Đỏ Tây Ban Nha Emparrado Tempranillo

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Thương hiệu: Reserva

Giống nho: Tempranillo

Độ ủ: 8 tháng

Nồng độ: 12%

Xuất xứ: Tây Ban Nha