Vang Trắng Tây Ban Nha Emparrado Airen

LIÊN HỆ

White – Vang Trắng

Thương hiệu: Reserva

Giống nho: Verdejo

Độ ủ: 8 tháng

Nồng độ: 11%

Xuất xứ: Tây Ban Nha