Vang Casadonoso D

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Độ ủ: 18 tháng

Nồng độ: 13.5%

Xuất xứ: Chile