Vang Casadonoso 1810

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Độ ủ: 12 tháng

Nồng độ: 14%

Xuất xứ: Chile