Vang BIN 79

LIÊN HỆ

RED – Vang đỏ

Thương hiệu: BIN

Giống nho: Shiraz

Độ ủ: 12 tháng

Nồng độ: 14.5%

Xuất xứ: ÚC