Vang 1692

LIÊN HỆ

Red – Vang đỏ

Thương hiệu: Maule Valley

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Độ ủ: 18 tháng

Nồng độ: 14%

Xuất xứ: Chile